Matki pszczele

Pszczoły

Pszczoły są niezwykle cenionymi owadami w środowisku. Coraz częściej jednak, możemy zauważyć brak szacunku ludzi wobec tych niewielkich istot, które niejednokrotnie za sprawą swojej szerokiej działalności ułatwiają, a czasem nawet umożliwiają prawidłowe funkcjonowania człowieka na

736 4