Moja przygoda z pracą w skórze.

WARSZTAT SKÓROROBA

Zaczęło się zwyczajnie. Mój dziadek wspaniały człowiek był człowiekiem wszechstronnych talentów, zainteresowań i umiejętności. Posiadał przede wszystkim ogromną wiedzę w wielu rzemieślniczych tematach, dlatego nauczył mnie między innymi sztuki rymarstwa, oraz kowalstwa. Rymarstwo zanikło w