Sokolnictwo – chluba ludzkości.

Sokolnictwo

Sokolnictwo, podobnie jak myślistwo, czy wytwarzane przez człowieka wyrób skórzanych, budzi w wielu kręgach ogromne kontrowersję. Niektórzy, uważają je, za pasję szkodliwą dla środowiska naturalnego, co całkowicie mija się niepodważalnymi faktami, towarzyszącymi sokolnictwu oraz najważniejszymi

Sokolnictwo jak zacząć?

Sokolnictwo

Moją drogę ukształtowały różnorodne wydarzenia i ludzie… Sokolnictwo? Moją drogę ukształtowały różnorodne wydarzenia i ludzie. Poza tym, jak wszyscy wiemy, w naszym życiu nic nie dzieje się bez przyczyny, a każda decyzja, znajomość doprowadza nas do

5104 1